Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2019/2020-0004
Paušálne náhrady R a DZ
III.liga U19 (Rakytovce - Sliač)
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2019/2020-0004
Klub: FK Rakytovce
Dátum zaevidovania: 24.10.2019 09:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
120 EUR 24.10.2019 09:42