Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2019/2020-0001
Rozhodnutie VV SsFZ
Poplatok za odhlásenie družstva zo súťaží po vyžrebovaní v zmysle RS SsFZ 2019/2020 kap. V čl. 5a) a RS SsFZ 2019/2020 kap. XXIII.Poplatky čl.3
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2019/2020-0001
Dátum zaevidovania: 27.09.2019 09:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
500 EUR 27.09.2019 09:02
500 EUR 27.09.2019 09:03
500 EUR 27.09.2019 09:03
500 EUR 27.09.2019 09:03
500 EUR 27.09.2019 09:04