Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2018/2019-0010
Rozhodnutie VV SsFZ
Čl. V. odst. 5, bod a) RS SsFZ 2018/2019 poplatok, podľa čl. XXIV., ods.3 - odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2018/2019-0010
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 12:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
500 EUR 08.11.2018 12:27
1000 EUR 08.11.2018 12:28
-1000 EUR 05.12.2018 10:52