Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2018/2019-0009
Rozhodnutie VV SsFZ
Čl. V. odst. 5, bod a) RS SsFZ 2018/2019 poplatok, podľa čl. XXIV., ods.3 - odhlásenie družstva dorastu zo súťaže po vyžrebovaní
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2018/2019-0009
Dátum zaevidovania: 11.09.2018 11:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
500 EUR 11.09.2018 11:09
500 EUR 11.09.2018 11:10