Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2017/2018-0078
Poplatok za odvolanie
Odvolanie FK Dolný Kubín voči rozhodnutiu DK D -507 uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 16/ 2017-18 zamieta. Porušenie ustanovenia kap. VI. ods. 7 pís. e) RS 2017 - 2018.
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2017/2018-0078
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 16:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 10.11.2017 16:10