Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2017/2018-0076
Rozhodnutie VV SsFZ
RS SsFZ 2017/2018,kapitola V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 5/a) a kapitola XXIV. Poplatky, bod 3
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2017/2018-0076
Klub: OFK Teplička nad Váhom
Dátum zaevidovania: 30.10.2017 10:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
500 EUR 30.10.2017 10:42