Rozhodnutia
SsFZ-EK-2018/2019-0028Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0027Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0026Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0025Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2018/2019-0024Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0023Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0022Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0021Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0020Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0019Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0018Paušálne náhrady za R - predzápas dosp.
SsFZ-EK-2018/2019-0017Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0016Paušálne náhrady za R - oprava
SsFZ-EK-2018/2019-0015Paušálne náhrady za R - oprava
SsFZ-EK-2018/2019-0014Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0013Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0012Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0011Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0010Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0009Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0008Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0007Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2018/2019-0006Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0005Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0004Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0003Paušálne náhrady za R a DZ - Slovnaft cup
SsFZ-EK-2018/2019-0002Paušálne náhrady za R a DZ - Slovnaft cup
SsFZ-EK-2018/2019-0001Odmena delegovaných osôb Slovnaft cup