Live center
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
23.03.2019 10:00   o 4mes3d14h6m27s
Súťaže
TIPOS III. liga Stred (Muži)
TIPOS III.liga Stred, 13. kolo
27.10.2018 14:00
: 1
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 15:00
: 0
27.10.2018 15:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
3 : 2
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
3 : 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
IV.liga SEVER (Muži)
IV.liga SEVER, 13. kolo
27.10.2018 14:00
: 3
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
6 : 1
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
6 : 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 0
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:20    Ukončený
IV.liga JUH (Muži)
IV.liga JUH, 13. kolo
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
5 : 4
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 15:00
: 5
27.10.2018 15:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
6 : 0
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 2
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
V.liga skupina A (Muži)
V.liga skupina A, 13. kolo
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
2 : 0
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
5 : 2
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
6 : 2
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
6 : 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
V.liga skupina B (Muži)
V.liga skupina B, 13. kolo
28.10.2018 14:00
: 3
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
5 : 0
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 9
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 5
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 0
28.10.2018 14:00    Ukončený
V.liga skupina C (Muži)
V.liga skupina C, 13. kolo
27.10.2018 14:00
1 : 0
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 2
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
7 : 0
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
2 : 0
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 4
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00    Ukončený
V.liga skupina D (Muži)
V.liga skupina D, 13. kolo
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:30
: 4
27.10.2018 14:30    Ukončený
28.10.2018 13:00
: 2
28.10.2018 13:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
3 : 1
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 3
28.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 14:00
: 4
28.10.2018 14:00    Ukončený
II.liga SD U19U19 (Muži)
II.liga SD U19, 13. kolo
24.10.2018 11:30
: 8
24.10.2018 11:30    Ukončený
25.10.2018 12:00
1 : 0
25.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
6 : 3
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 1
27.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 09:30    Ukončený
28.10.2018 10:00
: 2
28.10.2018 10:00    Ukončený
III.liga dorast U19 skupina SEVERU19 (Muži)
III.liga dorast U19 skupina SEVER, 13. kolo
24.10.2018 15:30
: 3
24.10.2018 15:30    Ukončený
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
2 : 1
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 9
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
8 : 4
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00    Ukončený
04.11.2018 11:30
: 2
04.11.2018 11:30    Ukončený
III.liga dorast U19 skupina JUHU19 (Muži)
III.liga dorast U19 skupina JUH, 13. kolo
27.10.2018 14:00
: 6
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 4
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
5 : 3
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 2
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
: 4
28.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
7 : 1
28.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 11:30
3 : 0
28.10.2018 11:30    Ukončený
IV.liga dorast U19 skupina AU19 (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina A, 13. kolo
26.10.2018 15:00
13 : 1
26.10.2018 15:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 3
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
2 : 0
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
5 : 0
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
2 : 1
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 11:30    Ukončený
IV.liga dorast U19 skupina BU19 (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina B, 13. kolo
27.10.2018 12:00
6 : 0
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 2
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
4 : 0
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
8 : 0
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
: 1
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 11:30
: 3
28.10.2018 11:30    Ukončený
IV.liga dorast U19 skupina CU19 (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina C, 13. kolo
23.10.2018 16:00
: 2
23.10.2018 16:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
5 : 3
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
3 : 1
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
3 : 2
27.10.2018 14:00    Ukončený
28.10.2018 10:30    Ukončený
28.10.2018 11:00
2 : 0
28.10.2018 11:00    Ukončený
28.10.2018 11:30    Ukončený
IV.liga dorast U19 skupina DU19 (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina D, 13. kolo
27.10.2018 10:00
: 0
27.10.2018 10:00    
  OŠK Stožok
(odstúpené)
0
27.10.2018 14:00
: 0

27.10.2018 14:00    
0
0
27.10.2018 14:00
4 : 3
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00    
27.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 14:00
6 : 4
27.10.2018 14:00    Ukončený
II.liga MD U17U17 (Muži)
II.liga MD U17, 13. kolo
24.10.2018 14:00
: 3
24.10.2018 14:00    Ukončený
25.10.2018 14:30
: 2
25.10.2018 14:30    Ukončený
27.10.2018 12:30
14 : 0
27.10.2018 12:30    Ukončený
27.10.2018 12:30
: 10
27.10.2018 12:30    Ukončený
28.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:30
2 : 1
28.10.2018 12:30    Ukončený
II.liga SŽ U15 skupina SEVERU15 (Muži)
II.liga SŽ U15 skupina SEVER, 13. kolo
27.10.2018 10:00
6 : 0
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
9 : 1
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 3
27.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
5 : 2
28.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
1 : 0
28.10.2018 10:00    Ukončený
30.10.2018 10:00    Ukončený
II.liga SŽ U15 skupina JUHU15 (Muži)
II.liga SŽ U15 skupina JUH, 13. kolo
27.10.2018 09:45
: 3
27.10.2018 09:45    Ukončený
27.10.2018 10:00
2 : 1
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 4
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 3
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
2 : 1
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 12:25
: 0
27.10.2018 12:25    Ukončený
28.10.2018 10:00    Ukončený
III.liga SŽ U15 skupina AU15 (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina A, 13. kolo
27.10.2018 10:00
4 : 0
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 2
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
3 : 0
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 1
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 0
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
: 3
28.10.2018 10:00    Ukončený
III.liga SŽ U15 skupina BU15 (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina B, 3. kolo
27.10.2018 10:00
: 0

27.10.2018 10:00    
0
27.10.2018 10:00
3 : 2
27.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
: 7
28.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
: 5
28.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
4 : 1
28.10.2018 10:00    Ukončený
III.liga SŽ U15 skupina CU15 (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina C, 3. kolo
25.10.2018 14:00    Ukončený
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 2
27.10.2018 10:00    Ukončený
27.10.2018 10:00
: 9
27.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
: 5
28.10.2018 10:00    Ukončený
28.10.2018 10:00
7 : 0
28.10.2018 10:00    Ukončený
2.liga žiačkyU15 (Ženy)
2.liga žiačok sk. B, 12. kolo
2.liga žiačkyU15 (Ženy)
2.liga žiačok sk. A, 10. kolo
20.10.2018 10:00    Ukončený
20.10.2018 10:00
2 : 1
20.10.2018 10:00    Ukončený
II.liga MŽ U13 skupina SEVERU13 (Muži)
II.liga MŽ U13 skupina SEVER, 13. kolo
27.10.2018 12:00
5 : 0
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
16 : 1
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
9 : 5
27.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:00
4 : 1
28.10.2018 12:00    Ukončený
30.10.2018 12:00    Ukončený
03.11.2018 10:30
10 : 0
03.11.2018 10:30    Ukončený
II.liga MŽ U13 skupina JUHU13 (Muži)
II.liga MŽ U13 skupina JUH, 13. kolo
27.10.2018 11:45
3 : 1
27.10.2018 11:45    Ukončený
27.10.2018 12:00
: 3
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
: 6
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
7 : 2
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
4 : 2
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 14:05
18 : 0
27.10.2018 14:05    Ukončený
28.10.2018 12:00    Ukončený
III.liga MŽ U13 skupina AU13 (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina A, 13. kolo
27.10.2018 12:00
12 : 2
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
: 6
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
3 : 0
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
: 5
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
: 3
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:00
: 2
28.10.2018 12:00    Ukončený
III.liga MŽ U13 skupina BU13 (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina B, 3. kolo
27.10.2018 12:00
: 0

27.10.2018 12:00    
0
27.10.2018 12:05
: 7
27.10.2018 12:05    Ukončený
28.10.2018 12:00
: 5
28.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:00
: 7
28.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:00
9 : 1
28.10.2018 12:00    Ukončený
III.liga MŽ U13 skupina CU13 (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina C, 3. kolo
25.10.2018 16:00    Ukončený
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
4 : 3
27.10.2018 12:00    Ukončený
27.10.2018 12:00
: 4
27.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:00
: 9
28.10.2018 12:00    Ukončený
28.10.2018 12:00
7 : 1
28.10.2018 12:00    Ukončený
Komisie
SsFZ-STK-2018/2019-0042striedanie hráča
SsFZ-STK-2018/2019-0041žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0040žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2018/2019-0039Rozhodnutie ŠTK
SsFZ-DK-2018/2019-0656U 805: Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková), za nesplnenie U 802 - nezaslanie vyjadrenia k HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v stretnutí 13. kola medzi FK Šalková - ŠK Prameň Kováčová podľa čl. 49/1b a 64/1. DS na 3 súťažné stretnutie
SsFZ-DK-2018/2019-0655U 804: MFK Zvolen.DS zákaz transferov hráčov od 16.11.2018 za neuhradenie odstupného vo výške 3000 € podľa čl. 64/ 7 DP . DK stanovuje dodatočný termín na uhradenie odstupného na účet MFK Nová Baňa do 27.11.2018 pod ďalšími disciplinárnymi sankciami
SsFZ-DK-2018/2019-0654U-803 Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/ 2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
SsFZ-DK-2018/2019-0653U-802 Miroslav Debnár 1240256 (FK Šalková) na základe správy delegáta zväzu (HNS - udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou
SsFZ-EK-2018/2019-0010Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0009Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0008Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0007Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-KR-2018/2019-0043sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2018/2019-0042odvolanie neopodstatnené
SsFZ-KR-2018/2019-0041žiadosť neopodstatnená
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy
Partneri
Partneri Stredoslovenského futbalového zväzu