Live center
22.09.2018 14:30    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:30    Prebieha
22.09.2018 17:30   o 1h24m12s
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 14:30    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:30    Prebieha
22.09.2018 17:30   o 1h24m12s
Súťaže
TIPOS III. liga Stred (Muži)
TIPOS III.liga Stred, 8. kolo
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
IV.liga SEVER (Muži)
IV.liga SEVER, 8. kolo
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
  FK Terchová
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
IV.liga JUH (Muži)
IV.liga JUH, 8. kolo
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
V.liga skupina A (Muži)
V.liga skupina A, 8. kolo
Do zápasu ostáva
24m12s
22.09.2018 16:30
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
V.liga skupina B (Muži)
V.liga skupina B, 8. kolo
Do zápasu ostáva
18h24m12s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 18h24m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
V.liga skupina C (Muži)
V.liga skupina C, 8. kolo
22.09.2018 11:00    Ukončený
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
V.liga skupina D (Muži)
V.liga skupina D, 8. kolo
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
Do zápasu ostáva
22h54m12s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 22h54m12s
II.liga SD U19DORASTENCI (Muži)
II.liga SD U19, 8. kolo
22.09.2018 10:00
5 : 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 11
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
6 : 0
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
III.liga dorast U19 skupina SEVERDORASTENCI (Muži)
III.liga dorast U19 skupina SEVER, 8. kolo
22.09.2018 14:00
: 0
22.09.2018 14:00    Prebieha
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00
14 : 1
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00
3 : 0
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00
: 4
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
18h24m12s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 18h24m12s
III.liga dorast U19 skupina JUHDORASTENCI (Muži)
III.liga dorast U19 skupina JUH, 8. kolo
20.09.2018 16:00
: 3
20.09.2018 16:00    Ukončený
22.09.2018 10:30
2 : 1
22.09.2018 10:30    Ukončený
22.09.2018 14:00
5 : 3
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00
: 0
22.09.2018 14:00    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
IV.liga dorast U19 skupina ADORASTENCI (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina A, 8. kolo
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00
: 0
22.09.2018 14:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
IV.liga dorast U19 skupina BDORASTENCI (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina B, 8. kolo
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:00
2 : 1
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 15:00
4 : 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
IV.liga dorast U19 skupina CDORASTENCI (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina C, 8. kolo
22.09.2018 10:30
: 2
22.09.2018 10:30    Ukončený
22.09.2018 14:00
: 0
22.09.2018 14:00    Prebieha
22.09.2018 14:00
: 3
22.09.2018 14:00    Ukončený
22.09.2018 14:30    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 2
22.09.2018 15:00    Prebieha
22.09.2018 15:00
: 0
22.09.2018 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
IV.liga dorast U19 skupina DDORASTENCI (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina D, 8. kolo
22.09.2018 11:00
: 2
22.09.2018 11:00    Ukončený

22.09.2018 14:00
: 0
22.09.2018 14:00    
0
22.09.2018 14:00
: 0
22.09.2018 14:00    Prebieha
22.09.2018 14:00    
22.09.2018 14:00
: 1
22.09.2018 14:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
II.liga MD U17DORASTENCI (Muži)
II.liga MD U17, 8. kolo
22.09.2018 12:30
16 : 0
22.09.2018 12:30    Ukončený
22.09.2018 12:30
: 3
22.09.2018 12:30    Ukončený
22.09.2018 12:30
3 : 1
22.09.2018 12:30    Ukončený
22.09.2018 12:30
4 : 0
22.09.2018 12:30    Ukončený
22.09.2018 12:30
: 8
22.09.2018 12:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
II.liga SŽ U15 skupina SEVERZIACI (Muži)
II.liga SŽ U15 skupina SEVER, 8. kolo
22.09.2018 10:00
2 : 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 7
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:10
: 1
22.09.2018 10:10    Ukončený
22.09.2018 15:30
: 0
22.09.2018 15:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
II.liga SŽ U15 skupina JUHZIACI (Muži)
II.liga SŽ U15 skupina JUH, 8. kolo
22.09.2018 10:00
5 : 0
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 2
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:18
1 : 0
22.09.2018 10:18    Ukončený
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
III.liga SŽ U15 skupina AZIACI (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina A, 8. kolo
22.09.2018 10:00
: 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
4 : 0
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
3 : 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
Do zápasu ostáva
18h24m12s
23.09.2018 10:30
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
III.liga SŽ U15 skupina BZIACI (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina B, 8. kolo

22.09.2018 10:00
: 0
22.09.2018 10:00    
0
22.09.2018 10:00
4 : 0
22.09.2018 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
17h54m12s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 17h54m12s
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
23.09.2018 12:30   o 20h24m12s
III.liga SŽ U15 skupina CZIACI (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina C, 8. kolo
22.09.2018 10:00    Ukončený
22.09.2018 10:00
: 0
22.09.2018 10:00    Prebieha
22.09.2018 10:00    Prebieha
22.09.2018 10:00
2 : 1
22.09.2018 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
18h54m12s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 18h54m12s
2.liga žiačkyZIACI (Ženy)
2.liga žiačok sk. B, 6. kolo
2.liga žiačkyZIACI (Ženy)
2.liga žiačok sk. A, 6. kolo
22.09.2018 11:40    Prebieha
22.09.2018 11:40
: 0
22.09.2018 11:40    Prebieha
II.liga MŽ U13 skupina SEVERZIACI (Muži)
II.liga MŽ U13 skupina SEVER, 8. kolo
22.09.2018 12:00
5 : 2
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
: 1
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
4 : 3
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
1h24m12s
22.09.2018 17:30
22.09.2018 17:30   o 1h24m12s
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
II.liga MŽ U13 skupina JUHZIACI (Muži)
II.liga MŽ U13 skupina JUH, 8. kolo
22.09.2018 12:00
6 : 1
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
3 : 0
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
: 1
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
: 7
22.09.2018 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
III.liga MŽ U13 skupina AZIACI (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina A, 8. kolo
22.09.2018 12:00
3 : 2
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
: 2
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
: 9
22.09.2018 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
19h54m12s
23.09.2018 12:00
23.09.2018 12:00   o 19h54m12s
Do zápasu ostáva
19h54m12s
23.09.2018 12:00
23.09.2018 12:00   o 19h54m12s
Do zápasu ostáva
20h24m12s
23.09.2018 12:30
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
III.liga MŽ U13 skupina BZIACI (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina B, 8. kolo

22.09.2018 12:00
: 0
22.09.2018 12:00    
0
22.09.2018 12:00
12 : 0
22.09.2018 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
19h54m12s
23.09.2018 12:00
23.09.2018 12:00   o 19h54m12s
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
Do zápasu ostáva
22h24m12s
23.09.2018 14:30
23.09.2018 14:30   o 22h24m12s
III.liga MŽ U13 skupina CZIACI (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina C, 8. kolo
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00
: 0
22.09.2018 12:00    Prebieha
22.09.2018 12:00    Ukončený
22.09.2018 12:00    Prebieha
22.09.2018 12:10
7 : 4
22.09.2018 12:10    Ukončený
Do zápasu ostáva
20h54m12s
23.09.2018 13:00
23.09.2018 13:00   o 20h54m12s
Komisie
SsFZ-DK-2018/2019-0364U-448 - U-456 Pokuta za nezaslanie Návratky
SsFZ-DK-2018/2019-0363U-447 ŠK Stožok, berie na vedomie splnenie zaslania Návratky uloženej U387
SsFZ-DK-2018/2019-0362U-446 TJ Družstevník Očová, berie na vedomie splnenie zaslania Návratky uloženej U389
SsFZ-DK-2018/2019-0361U-445 ŠK Štiavnik, berie na vedomie splnenie zaslania Návratky uloženej U388
SsFZ-EK-2018/2019-0009Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2018/2019-0008Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2018/2019-0007Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2018/2019-0006Paušálne náhrady za R
SsFZ-KR-2018/2019-0021sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0019sťažnosť neopodstatnená
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Oblastné správy
Správy
Partneri
Partneri Stredoslovenského futbalového zväzu