Uchádzame sa o 2% z vašich minuloročných daní

Podporte náš mládežnícky futbal

Po predložení všetkých relevantných dokladov a na základe notárskej zápisnice sa SsFZ dostal do Notárskeho centrálneho registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016.

Dátum registrácie: 25.10.2016, číslo registrácie NCRpo: 1234/2016, názov organizácie: Stredoslovenský futbalový zväz, právna forma: občianske združenie, IČO: 14224755, sídlo organizácie: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica,

IBAN: SK97 0900 0000 0000 5019 2944, názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s.

Vyzývame našich členov a funkcionárov, podporovateľom, priaznivcov, ale aj rozhodcov, delegátov, či inak spriaznených ľudí, aby z minuloročných daní poskytli 2% v prospech SsFZ. Takto získanými prostriedkami spoločne podporíme v priebehu roku 2017 mládežnícky futbal, vrátane dievčenského, na teritóriu nášho regiónu.

TLAČIVO - Vyhlásenie

image
Prečítané: 4x