Nezverejňovanie výsledkov a tabuliek súťaží MŽ a prípraviek
12.09.2016, Michaela Majerová

Nezverejňovanie výsledkov a tabuliek súťaží MŽ a prípraviek

Už skoro desaťročie je platné uznesenie vtedy najvyššieho orgánu SsFZ (Rady SsFZ), ktoré sa objavuje vo všetkých programových dokumentoch SsFZ,

z poslednej volebnej konferencie SsFZ v Opatreniach a podnetoch rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2014-2017, v časti B. ŠPORTOVÁ OBLASŤ A RIADENIE SÚŤAŽÍ, bod18. Pokračovať v stretnutiach mladších žiakov v nezverejňovaní výsledkov stretnutí a preferovaní hodnotenia individuálneho výkonu hráčov – medaila.
Doteraz nám informačný systém neumožňoval súťaže (v ktorých sa vyhotovuje zápis v elektronickej podobe) viesť, a zároveň nezverejňovať. Pracovníkmi FI, zabezpečujúcej prevádzku ISSF, bola táto funkcionalita na žiadosť SFZ zapracovaná a je možné ju využívať (podľa uváženia príslušného riadiaceho zväzu v súťažiach MŽ a prípravky).

Prečítané: 1480x