Návratka - adresár klubov

02.06.2016, Michaela Majerová
Návratka

Na základe rozhodnutia VV SsFZ, pripravuje sekretariát SsFZ ako prílohu k RS SsFZ 2016/2017
kontaktný adresár klubov, štartujúcich v súťažiach SsFZ. Tento zjednodušený adresár
(nechceme nahrádzať informácie uvedené v ISSF) by mal obsahovať telefonické kontakty na
predsedu (štatutára) FK a manažéra klubu (prípadne doplníme o farbu dresov družstva
dospelých) a mal by zjednodušiť komunikáciu medzi jednotlivými zložkami SsFZ a klubmi, ako
aj medzi klubmi navzájom.
Z tohto dôvodu prosíme vyplnenú návratku poslať elektronicky na
navratkassfz@gmail.com , resp. poštou, najneskôr do 19.8.2016

 

Návratka TU (.doc)

image
Prečítané: 2080x