DO POZORNOSTI KLUBOV
25.01.2017, Michaela Majerová

DO POZORNOSTI KLUBOV

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017 je zverejnená na webovej stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura

Prečítané: 25x