Bilančno – volebná Konferencia SsFZ bude v polovici decembra (aktualizované 09.10.2017)
29.09.2017, Michaela Majerová

Bilančno – volebná Konferencia SsFZ bude v polovici decembra (aktualizované 09.10.2017)

Ako sme už informovali futbalové hnutie v našom regióne, v zmysle Stanov SsFZ, rokovacieho, volebného i organizačného poriadku a na základe rozhodnutia jeho orgánov sa v piatok 15. 12. 2017 od 14.00 hod. v priestoroch Obvodného úradu B. Bystrica, nám. Ľ. Štúra uskutoční Konferencia SsFZ.

Jej poslaním bude – zhodnotiť končiace volebné obdobie, zvoliť nové orgány a vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu na roky 2018-2021. Na Konferencii SsFZ sa zúčastní 72 delegátov s právom hlasovať, reprezentujúcich riadnych členov SsFZ – t. j. ObFZ a FK hrajúce regionálne súťaže.

Tomuto bilančno – volebnému rokovaniu budú predchádzať konferencie jedenástich ObFZ, a to v nasledovných termínoch:

Martin 20.10.2017
Žilina 20.10.2017
Žiar nad Hronom 30.10.2017
Zvolen 3.11.2017
Liptovský Mikuláš 16.11.2017
Veľký Krtíš 16.11.2017
Dolný Kubín 18.11.2017
Rimavská Sobota 24.11.2017
Banská Bystrica 25.11.2017
Lučenec 1.12.2017
Čadca 2.12.2017
Prečítané: 271x
Zväzové novinky