Revízna komisia

Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ladislav Slanec predseda 0905 724 543 slanec.ladislav@zoznam.sk
Milan Dolník člen 0903 522 011/ 0905 532 942
Dušan Trčan člen 0902 150 756
Jozef Slovák člen 0910 667 331
Milan Škorník člen 0915 505 499 / 0903 809 496

Štatút komisie

Zväzové novinky