Hospodárska komisia

Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Pavol Kuteľ predseda 0905 209 224 ingkutel@email.cz
Miroslav Skalák člen - medzioddielové pohľadávky 0915 819 612
Miroslav Debnár člen - zväzové pohľadávky 0907 968 484

Štatút komisie

Zväzové novinky