Odvolacia komisia

Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Dušan Čaban predseda 0903 728 750 caban.dusan@gmail.com
Ladislav Krnáč člen 0905 368 434 ladislav.krnac@centrum.sk
Július Kliment člen 0918 571 442 filiptischliar@centrum.sk
Ivo Chudý člen 0910 946 162 ivo.chudy@financnasprava.sk
Ján Studený člen 0904 131 777 jamirknm@stonline.sk
Jozef Hrivík člen - náhradník 0903 718 107 hrivik@iexpo-liebherr.sk

Štatút komisie

Zväzové novinky