Zloženie disciplinárnej komisie

Zoznam členov
Meno Fukncia Telefónne číslo E-mailová adresa
Miroslav Spišiak Predseda 0903 551 038 spisiak.miroslav@slposta.sk
Ľudovít Hrmo podpredseda referent III. ligy 0948 504 033 ludovithrmo@gmail.com
Ivan Tilesch referent V. liga sk. D 0905 853 125 tilesch@azet.sk
Pavol Baják referent IV. ligy SEVER 0911 229 873 pavol.bajak@tpoint.sk
Marcel Budáč referent IV. liga JUH 0915 836 600 budac@zoznam.sk
Marcel Kubinec referent V. ligy sk. B 0905 359 743 marcel88@mail.t-com.sk
Vladimír Kosec mládež 0915 887 763 vladko59@azet.sk
Slavomír Šimko referent V. liga sk. A 0907 980 400 simko.slavomir@gmail.com
Ivan Janák referent V. ligy sk. C 0905 255 281 janak.ivan@gmail.com
Ivan Sádovský zapisovateľ 0903 573 610 i.sadovsky@zoznam.sk

Štatút komisie

Materiály

Zväzové novinky