Komisia ženského futbalu

Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ladislav Németh predseda 0905 342 399 nemethlaco55@gmail.com
Ivan Bača člen 0948 400 035 baca458@gmail.com
Vladimír Vesel člen 0915 975 150 vladimir.vesel@gmail.com
Peter Dubovec súťaž žiačok 0918 904 412 dubovecpeter@gmail.com
Dušan Šipikal člen 0905 319 273 dusanko@szm.sk
Zväzové novinky