Matričná komisia

Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Stanislav Špila Predseda 0907 360 541 stanislav.spila@gmail.com
Ladislav Matejka Tajomník 0915 827 656 matejka@ssfz.sk
Vladimír Cirbus Člen 0902 040 210 cirbusvl@stonline.sk
Ivan Matejovie Člen 0917 484 809

Štatút komisie

Zväzové novinky