Zloženie komisie ŠTK

Zoznam členov
Meno Funkcia Referent skupiny Telefonne číslo E-mailová adresa
Jaroslav Jekkel Predseda komisie 0902 977 611 stk.ssfz@gmail.com
Miroslav Beháň člen komisie Správca ihrísk 0907 220 180 mbgas@centrum.sk
Peter Súkeník člen komisie IV. liga JUH 0908 896 675 peterko.sukenik@gmail.com
Bruno Motyčka tajomník komisie IV. liga SEVER 0918 320 785 brunomotycka@gmail.com
Technický úsek
Meno Funkcia Referent skupiny Telefonne číslo E-mailová adresa
Branislav Braučok člen úseku V. liga sk. A 0907 825 912 branislav.braucok@gmail.com
Jozef Čunderlík člen úseku V. liga sk. B 0907 815 943 cunderlik55@gmail.com
Marián Lauer člen úseku V. liga sk. D 0903 546 086 lauer.marian@gmail.com
Peter Turňa člen úseku V. liga sk. C 0904 658 717 turnapeter@centrum.sk
Pavol Turňa ISSF manager III. liga 0911 813 940 pavolturna@gmail.com

Štatút komisie

Materiály

Zväzové novinky