Kontrolné orgány SsFZ

Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ing. Ladislav Slanec Predseda revíznej komisie 0905 724 543 slanec.ladislav@centrum.sk
Predseda volebnej komisie
Zväzové novinky