Orgány zabezpečenia spravodlivosti SsFZ

Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Dušan Čaban Predseda odvolacej komisie 0903 728 750 caban.dusan@gmail.com
Ing. Miroslav Spišiak Predseda DK 0903 551 038 spisiak.miroslav@slposta.sk
Zväzové novinky