Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0032
odpoveď
KR SsFZ súhlasí s hodnotením DZ v správe DPR a tým považuje Vaše podanie za neopodstatnené.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0032
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 09:57
Dátum vyriešenia: 11.10.2017 09:57
Stav: Vyriešené