Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0031
sťažnosť čiastočne opodstatnená
V 32´ R správne neprerušil hru, nakoľko nedošlo k porušeniu P XII (hra rukou hráča H v PUH), 45´ AR1 nesprávne signalizoval HMH nakoľko hráč D v momente prihrávky nebol bližšie k súperovej BČ ako predposledný brániaci hráč súpera, 84´ nebolo porušené P XII v PUH pri zahraní PVK boli vo výskoku útočník D a obranca H a pri hlavičkovom súboji nedošlo k porušeniu P XII a hráč D dosiahol regulérny gól. R najskôr gól uznal a následne nepochopitelne gól odvolal a nariadil PVK pre H - nesprávne rozhodnutie R, čím ovplyvnil výsledok stretnutia. KR SsFZ Vám za uvedené pochybenia pozastavuje delegovanie na 2 MFS od 16.10.2017.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0031
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 09:55
Dátum vyriešenia: 11.10.2017 09:56
Stav: Vyriešené