Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0030
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 76.´ R nesprávne udelil ČK po 2. ŽK hráčovi H č.16 Peter Rutkaj 1174639. Menovaný nemal byť vylúčený z hry. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0030
Klub: TJ Jednota Málinec
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 16:13
Dátum vyriešenia: 10.10.2017 16:13
Stav: Vyriešené