Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0016
sťažnosť neakceptovaná
KR sa uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: KR SsFZ Vašu sťažnosť neakceptuje z dôvodu nesplnenia náležitosti Rozpisu súťaží vo futbale SsFZ 2017/2018 a to kapitoly XIX bod 1. písm. a) Napriek tomu sa po doručení videozáznamu KR SsFZ bude bodmi sťažnosti zaoberať interne.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0016
Klub: 1. OFC Liptovské Sliače
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 12:53
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 12:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neakceptovaná sťažnosť 40 EUR 13.09.2017 12:54