Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0015
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 33.´ mal R vylúčil z hry hráča H č.4 Anton Bella 1179479 za HNS, kopnutie súpera zozadu nadmernou silou. V 39.´ mal R udeliť ŽK hráčovi H č.14 za NS, riskantné podrazenie súpera. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0015
Klub: MŠK FOMAT Martin
Dátum zaevidovania: 11.09.2017 07:54
Dátum vyriešenia: 11.09.2017 07:54
Stav: Vyriešené