Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0014
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 78.´ po zahraní kopu z rohu družstvom D hráč H č.4 vo výskoku úmyselne rukou nad hlavou zahral loptu. R mal nariadiť PK pre družstvo D a udeliť hráčovi H ŽK za NS – úmyselné hranie rukou, zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0014
Klub: FK obec Lubeník
Dátum zaevidovania: 11.09.2017 07:43
Dátum vyriešenia: 11.09.2017 07:43
Stav: Vyriešené