Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0013
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 75.´ sa hráč D č.8 Nikola Tasič 1385673 nedopustil priestupku voči hráčovi H. R správne neudelil OT uvedenému hráčovi. V 87.´ R správne nariadil PK pre družstvo D za stiahnutie súpera vo vlastnom PÚ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0013
Klub: ŠK Tvrdošín
Dátum zaevidovania: 11.09.2017 07:36
Dátum vyriešenia: 11.09.2017 07:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 11.09.2017 07:38