Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0002
stanovisko k MFS Kalinovo - Lučenec
Hráč H č.21 Lazar Knieževič 1388959 sa po ukončení MFS na HP HNS – sotenie do AR2(AR1) Tomáša Perextu intenzitou nie na inzultáciu.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 08:44
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 08:44
Stav: Vyriešené