Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0001
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 90.´ mal R nariadiť PK pre družstvo H a udeliť ŽK hráčovi D, ktorý sa dopustil riskantného podrazenia súpera vo vlastnom PÚ. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0001
Klub: ŠK Tvrdošín
Dátum zaevidovania: 07.08.2017 14:51
Dátum vyriešenia: 07.08.2017 14:51
Stav: Vyriešené