Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0042
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Nakoľko z videozáznamu nie je možné situáciu z 59.´ posúdiť, KR sa prikláňa k názoru R a navrhuje netrestať hráča H č.11 Tomáš Sudor 1171262 za HNS, ktoré uviedol DZ v správe DS - postúpené DK SsFZ. DZ bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0042
Klub: FK CSM Tisovec
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 15:20
Dátum vyriešenia: 18.05.2017 15:58
Stav: Vyriešené