Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0041
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti V 88.´ R správne vylúčil z hry hráča H č.4 Filip Sabovčík 1284606 za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za ruku - postúpené DK SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0041
Klub: ATTACK Vrútky
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 15:17
Dátum vyriešenia: 18.05.2017 15:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 18.05.2017 15:18