Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0040
Nesúhlas s hodnotením neopodstatnený
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k nesúhlasu R s hodnotením v správe DPR: KR po vzhliadnutí videozáznamu z MFS súhlasí s Vašim názorom a v plnej miere ponecháva v platnosti hodnotenie R v správe DPR.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0040
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 15:13
Dátum vyriešenia: 26.06.2017 21:19
Stav: Vyriešené