Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0039
Nesúhlas s hodnotením neopodstatnený
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vášmu nesúhlasu s hodnotením R v správe DPR: KR po vzhliadnutí videozáznamu z MFS súhlasí s názorom DZ a v plnej miere ponecháva v platnosti hodnotenie R v správe DPR.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0039
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 15:09
Dátum vyriešenia: 18.05.2017 15:10
Stav: Vyriešené