Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0032
neakceptovaná sťažnosť
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Nakoľko Vaša sťažnosť prišla po uplynutí 48 hodín od MFS, KR SsFZ ju neakceptuje, no napriek tomu ju bude riešiť interne. V prípade pochybení budú R a DZ riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0032
Klub: MFK Nová Baňa
Dátum zaevidovania: 11.04.2017 20:32
Dátum vyriešenia: 11.04.2017 20:32
Stav: Vyriešené