Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0031
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 20.´ stretnutia došlo zo strany hráča D č.7 Jozef Čelko 1218562 k HNS, podrazenie súpera nadmernou silou. R nesprávne klasifikoval popis priestupku v zápise o stretnutí (ako brutálny spôsob) – postúpené DK SsFZ. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0031
Klub: MŠK Kysucké Nové Mesto
Dátum zaevidovania: 11.04.2017 20:24
Dátum vyriešenia: 11.04.2017 20:25
Stav: Vyriešené