Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0030
sťažnosť nepreukázateľná
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Nakoľko z videozáznamu nie je možné situáciu z 61.´ posúdiť, KR považuje Vašu sťažnosť za nepreukázateľnú. Zároveň aj vyjadrenie R bolo nejednoznačné a z tohto dôvodu KR navrhla netrestať hráča H č. 10 Tomáš Scherer 1161634 za HNS voči R ale len voči vlastnému spoluhráčovi – postúpené DK SsFZ. R bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0030
Klub: ATTACK Vrútky
Dátum zaevidovania: 11.04.2017 20:23
Dátum vyriešenia: 11.04.2017 20:23
Stav: Vyriešené