Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0027
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 64.´ R v spolupráci s AR 1 nesprávne uznal gól H, nakoľko pred jeho dosiahnutím bol HMH hráč H č.6, ktorý ovplyvňoval súpera (brankára D). V 87.´ R nesprávne udelil ČK po 2. ŽK hráčovi D č. 15 Patrik Kováč 1300691, v danom momente sa porušenia pravidiel dopustil hráč H – postúpené DK SsFZ. R bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0027
Klub: ŠK NOVOHRAD Lučenec
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 14:00
Dátum vyriešenia: 12.11.2016 14:00
Stav: Vyriešené