Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0026
sťažnosť čiastočne opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 32.´ sa hráč D dopustil NS, riskantné podrazenie súpera, nešlo o likvidačný zákrok. V 78.´ R v spolupráci s AR1 nesprávne neuznali gól družstva H, v danom momente sa nejednalo o HMH, gól bol regulárny. V 81.´ R správne vylúčil z hry hráča H č.15 po 2. ŽK. Situáciu z 89.´ nieje možné jednoznačne posúdiť, KR sa prikláňa k rozhodnutiu R a AR 2 ktorí mali správne pozičné postavenie pre posúdenie hernej situácie. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0026
Klub: TJ Višňové
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 13:57
Dátum vyriešenia: 12.11.2016 13:57
Stav: Vyriešené