Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0025
sťažnosť čiastočne opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 19.´ mal R udeliť ČK hráčovi H č.15 Slavomír Selecký 1171478 za HNS, sotenie do diváka mimo HP nadmernou silou. V 42.´ R správne neakceptoval signalizáciu AR a nenariadil PK pre družstvo D, nakoľko k porušeniu pravidiel nedošlo. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0025
Klub: OTJ Hontianske Nemce
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 13:54
Dátum vyriešenia: 12.11.2016 13:54
Stav: Vyriešené