Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2016/2017-0024
sťažnosť čiastočne opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 59.´ R správne vylúčil z hry hráča H č.9 po 2. ŽK – postúpené DK SsFZ. V 90.´ R nesprávne nariadil PK pre družstvo D, v uvedenom momente nedošlo k porušeniu pravidiel. Pochybenie R bolo postúpené príslušnej KR ObFZ BB.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2016/2017-0024
Klub: MŠK Rimavská Sobota
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 13:50
Dátum vyriešenia: 12.11.2016 13:50
Stav: Vyriešené