Komisia rozhodcov
Členovia
Štefan Pastorek
Pavol Jánošík
Karol Poláček
Ľudovít Perašín
Marek Mastiš
Miroslav Fajčík
Viliam Vais
Peter Budáč
Antonín Piaček
Michal Očenáš
Ivan Roštár
Miroslava Migaľová
Milan Staník
Mária Súkeníková
Ján Ploštica
Pavel Jánošík
Ján Tomčík
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2017/2018-0085sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0084sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0079sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0078sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0077sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2017/2018-0076opodstatnený nesúhlas
SsFZ-KR-2017/2018-0074sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2017/2018-0073sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0072zmena delegovania
SsFZ-KR-2017/2018-0071stanovisko k odvolaniu voči uloženiu pokuty
SsFZ-KR-2017/2018-0070sťažnosť stiahnutá z rokovania
SsFZ-KR-2017/2018-0069sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0068sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0067sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0065sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0064sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0063sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0062sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2017/2018-0061podnet akceptovaný
SsFZ-KR-2017/2018-0059sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0057sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2017/2018-0056podnet akceptovaný
SsFZ-KR-2017/2018-0055sťažnosť stiahnutá z rokovania
SsFZ-KR-2017/2018-0054sťažnosť stiahnutá z rokovania
SsFZ-KR-2017/2018-0053sťažnosť stiahnutá z rokovania
SsFZ-KR-2017/2018-0052sťažnosť stiahnutá z rokovania
SsFZ-KR-2017/2018-0051oprava popisu ČK
SsFZ-KR-2017/2018-0050sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0049sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0048sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0047námietka neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0044sťažnosť neopodstanená
SsFZ-KR-2017/2018-0043sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0041sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0040sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0039Odstúpené na riešenie DK SsFZ.
SsFZ-KR-2017/2018-0038sťažnosť opodstatnená