Komisia rozhodcov
Členovia
Antonín Piaček
Viliam Vais
Milan Staník
Ivan Roštár
Ján Tomčík
Ján Ploštica
Pavel Jánošík
Mária Súkeníková
Miroslava Migaľová
Michal Očenáš
Peter Budáč
Miroslav Fajčík
Marek Mastiš
Ľudovít Perašín
Karol Poláček
Pavol Jánošík
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2016/2017-0048nesúhlas čiastočne opodstatnený
SsFZ-KR-2016/2017-0047sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0046podanie prerokované
SsFZ-KR-2016/2017-0045sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0044sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0043sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0042sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0041sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0040Nesúhlas s hodnotením neopodstatnený
SsFZ-KR-2016/2017-0039Nesúhlas s hodnotením neopodstatnený
SsFZ-KR-2016/2017-0038sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0037sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2016/2017-0036sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0035sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2016/2017-0034sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0033sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0032neakceptovaná sťažnosť
SsFZ-KR-2016/2017-0031sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0030sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2016/2017-0029žiadosť sa zamieta
SsFZ-KR-2016/2017-0028sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0027sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0026sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0025sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0024sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0023sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2016/2017-0022sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0021sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0020sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0019sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0018sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0017sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2016/2017-0016sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0015sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0014sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0013sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2016/2017-0011sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0010sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2016/2017-0009sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2016/2017-0008sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2016/2017-0007sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0006sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0005sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0004sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0003sťažnosť nespĺňa náležitosti
SsFZ-KR-2016/2017-0002sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2016/2017-0001neopodstatnený nesúhlas s hodnotením DZ