Komisia rozhodcov
Členovia
Štefan Pastorek
Pavol Jánošík
Karol Poláček
Ľudovít Perašín
Marek Mastiš
Miroslav Fajčík
Viliam Vais
Peter Budáč
Antonín Piaček
Michal Očenáš
Ivan Roštár
Miroslava Migaľová
Milan Staník
Mária Súkeníková
Ján Ploštica
Pavel Jánošík
Ján Tomčík
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2017/2018-0049sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0048sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0047námietka neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0044sťažnosť neopodstanená
SsFZ-KR-2017/2018-0043sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0041sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0040sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0039Odstúpené na riešenie DK SsFZ.
SsFZ-KR-2017/2018-0038sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0037sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0036sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0035sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0034sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0033sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0031sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0030sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0029sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0028sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0027sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0025sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0024sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0023sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0022sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0021sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0020sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0019sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0018postúpené DK SsFZ
SsFZ-KR-2017/2018-0017sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0016sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0015sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0014sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0013sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0012sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0011sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0010sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0009sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0008sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0007sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0006sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0005sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0004sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0003sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0002stanovisko k MFS Kalinovo - Lučenec
SsFZ-KR-2017/2018-0001sťažnosť opodstatnená