Komisia mládeže
SsFZ-KM-2017/2018-0024
US14 Kokava nad Rimavicou - Sliač ž
Schválené - 8.10.2017 o 10,00 a 12,00 - ihrisko FK Kalinovo
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2017/2018-0024
Klub: TJ Štart Kokava nad Rimavicou
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 14:29
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 14:29
Stav: Vyriešené