Komisia mládeže
SsFZ-KM-2017/2018-0022
US10 Dudince - CVČ Brusno ž
Schválené - opačné poradie ihrisko FK Brusno
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2017/2018-0022
Klub: TJ Slovan Dudince
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 08:48
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 08:48
Stav: Vyriešené