Komisia mládeže
SsFZ-KM-2017/2018-0020
O. Jasenica - Štiavnik D
Berieme na vedomie predložené doklady zaslané na KM. Termín nariaďujeme na 14.9.2017 o 16,00.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2017/2018-0020
Klub: ŠK Štiavnik
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 08:46
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 08:46
Stav: Vyriešené