Komisia mládeže
SsFZ-KM-2016/2017-0273
US40 Terchová - Podvysoká ž
Schválené - 1.5.2017 o 10,00 a 12,00
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2016/2017-0273
Klub: FK Terchová
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 15:44
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 15:44
Stav: Vyriešené