Komisia mládeže
SsFZ-KM-2016/2017-0178
US35 Revúca D výnimka
Schvaľujeme výnimku pre jarnú časť na NE 10,00
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2016/2017-0178
Klub: MFK Revúca
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 15:24
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 15:24
Stav: Vyriešené