Komisia mládeže
SsFZ-KM-2016/2017-0177
US35 Fiľakovo - TOrnaľa D
Schvaľujeme zmenu HP na štadión v Buzitke
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2016/2017-0177
Klub: FTC Fiľakovo
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 15:23
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 15:23
Stav: Vyriešené