Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2017/2018-0001
žiadosť
súhlasíme s podmienkou, predložiť ŠTK SsFZ Pasport a nákres futbalového ihriska
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2017/2018-0001
Klub: FTC Fiľakovo
Dátum zaevidovania: 05.07.2017 18:52
Dátum vyriešenia: 05.07.2017 18:52
Stav: Vyriešené